24-27
czerwca
2021聽Gdynia

WYK艁ADY / 01.10.2021

Jak rozpocz膮膰 proces podejmowania decyzji terapeutycznych i w jaki spos贸b go przeprowadzi膰 do ko艅ca, aby dobra膰 prawid艂owo metod臋 do przypadku, uzyskuj膮c wysokie szanse na powodzenie terapii?

Proces decyzyjny w celu dobrania metody do przypadku jest najbardziej skomplikowana i z艂o偶ona procedura w procesie leczniczym. Planowanie powinno obejmowa膰 wszystkie aspekty zwi膮zane z terapia i jest ono wynikiem wiedzy, umiej臋tno艣ci, do艣wiadczenia lekarza.

Podstawowym celem wyk艂adu jest ukazanie najwa偶niejszych aspekt贸w, niezb臋dnych do stworzenia planu leczenia oraz jak ma艂e b艂臋dy, zaniedbania lub przeoczenia s膮 powodem ogromnych problem贸w w procesie terapeutycznym, skutkuj膮c odwracalnymi lub nieodwracalnymi powik艂aniami.

WARSZTATY / 30.09.2021

1. Dob贸r i praca narz臋dziami do mikrochirurgii krok po kroku.

2. Projektowanie p艂at贸w i dost臋p贸w, metody, wskazania, przeciwskazania, powik艂ania (10 godzin warsztat)

 

A) p艂at pe艂nej grubo艣ci i jego wyd艂u偶anie

B) p艂aty dzielone:

 • 艣luz贸wkowe
 • 艣luz贸wkowo-mi臋艣niowe
 • mi臋艣niowo-okostnowe
 • kostno-okostnowe

C) p艂aty uszypu艂owane:

 • przedsionkowo
 • podniebiennie
 • odwr贸cone,
 • odwr贸cone rolowane
 • arterializowane

D) przeszczepy wolne:

 • FGG
 • SCTG
 • CAF-CTG
 • mieszane

BIO / lek. dent. Rados艂aw Jadach

Absolwent Wydzia艂u Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wroc艂awiu.

Pracowa艂 m.in. w Zak艂adzie Ratownictwa Medycznego AM oraz Katedrze Chor贸b B艂ony 艢luzowej Jamy Ustnej i Przyz臋bia AM.

W 2009 rozpocz膮艂 szkolenie na Uniwersytecie w Nowym Jorku: LINHART CONTINUING DENTAL EDUCATION PROGRAM Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA, kt贸re zako艅czy艂 w sierpniu 2012 i uzyska艂 certyfikat Uniwersytetu w Nowym Jorku. We w艂asnej praktyce skupia si臋 g艂贸wnie na technikach mikrochirurgii tkanek mi臋kkich oraz rozleg艂ej chirurgii odtw贸rczej wyrostka z臋bodo艂owego na potrzeby implantologii. Jako jeden z pierwszych lekarzy w Polsce zastosowa艂 zabieg dekortykacji przedortodontycznej za pomoc膮 piezotomu oraz pierwszy stworzy艂 klasyfikacj臋 anatomicznych wskaza艅 do zabiegu uniesienia dna zatoki szcz臋kowej z dost臋pu od strony podniebienia twardego.

WYK艁ADY / 02.10.2021

Zabiegi regeneracji i rekonstrukcji wyrostka z臋bodo艂owego w implantologii dentystycznej. Aspekty biologiczne i kliniczne.

We wsp贸艂czesnej implantologii przygotowanie 艂o偶a kostnego dla wszczep贸w jest jednym z podstawowych czynnik贸w decyduj膮cych o uzyskaniu prawid艂owego, d艂ugoterminowego rezultatu leczenia. G艂贸wnym jednak problemem jest w艂a艣ciwa kwalifikacja do procedury chirurgicznej zwi膮zana z R贸偶norodno艣ci膮 dost臋pnych biomateria艂贸w oraz technik zabiegowych. W wyk艂adzie zostan膮 przedstawione kwestie biologiczne r贸偶nych biomateria艂贸w oraz r贸偶ne techniki sterowanej regeneracji ko艣ci, rozszczep贸w oraz przeszczep贸w blokowych ko艣ci, a tak偶e ich modyfikacje, kt贸re w spos贸b istotny wp艂ywaj膮 na ko艅cowy rezultat leczenia.

WARSZTATY / 03.10.2021

Zaawansowane techniki regeneracji w implantologii.

 

Zaj臋cia praktyczne:

 • techniki namiotowe,
 • rozszczepy wyrostka,
 • przeszczepy blokowe ko艣ci kortykalno g膮bczastej i kortykalnej.
 • modyfikacje procedur chirurgicznych

BIO / dr hab. n. med. Piotr Majewski

Absolwent Wydzia艂u Lekarskiego Oddzia艂u Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello艅skiego (1992 r). Odby艂 studia uzupe艂niaj膮ce na Uniwersytecie w Melbourne (Australia) oraz szkolenia w o艣rodkach implantologicznych w USA, Szwecji, W艂oszech, Szwajcarii i Niemczech. Specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej.

W latach 1996 鈥 2000 asystent w Klinice Chirurgii Szcz臋kowo-Twarzowej Collegium Medicum UJ, a nast臋pnie, przez kolejne trzy lata, asystent w Pracowni Chirurgii Stomatologicznej CMUJ oraz w Katedrze Protetyki Instytutu Stomatologii CMUJ. W roku 2003 uzyska艂 doktorat z zakresu wieloletnich obserwacji klinicznych zastosowania wszczep贸w z臋bowych jako filar贸w dla uzupe艂nie艅 protetycznych. Od 2004 roku Kierownik Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello艅skiego w Krakowie oraz Kierownik CEIA 鈥 艢rodkowoeuropejskiego O艣rodka Implantologicznego 鈥 Central European Implant Academy. Od roku 2013 wyk艂adowca na New York University, College of Dentistry (NYUCD), w ramach podyplomowego kszta艂cenia w zakresie implantologii. W 2013 roku uzyska艂 tytu艂 doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu bada艅 dotycz膮cych problematyki jako艣ci struktur kostnych twarzoczaszki oraz wp艂ywu rodzaju powierzchni wszczep贸w na spos贸b ich obci膮偶ania konstrukcjami protetycznymi.

Cz艂onek r贸偶nych organizacji i stowarzysze艅: OSIS Og贸lnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej 鈥 OSIS (cz艂onek zarz膮du), Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji 鈥 EAO, Mi臋dzynarodowej Akademii Piezochirurgii i Polskiego Stowarzyszenia Periodontologicznego. Redaktor dzia艂u implantologii w Journal of Dentistry, czasopisma Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Dental and Medical Problems. Ponad 20-letnie do艣wiadczenie implantologiczne nabyte w wielu o艣rodkach. Udzia艂 w wielu projektach badawczych, krajowych i zagranicznych. m.in. dotycz膮cych wp艂ywu modyfikacji powierzchni implant贸w na proces osteointegracji w przypadkach natychmiastowej implantacji z r贸wnoczesnym natychmiastowym obci膮偶eniem wszczep贸w konstrukcjami protetycznymi. Specjalizuje si臋 g艂贸wnie w technikach regeneracji tkanek, estetycznej odbudowie protetycznej na implantach, natychmiastowym obci膮偶aniu wszczep贸w. Od 11 prowadzi kursy podyplomowe w ramach dzia艂ano艣ci Pracowni Implantologii CM UJ oraz 艢rodkowoeuropejskiej Akademii Implantologii (CEIA) z zakresu zaawansowanych procedur chirurgii implantologicznej oraz protetyki na wszczepach. Od roku 2015 prowadzi zaawansowane kursy jako wyk艂adowca i instruktor w mi臋dzynarodowym, implantologicznym o艣rodku szkoleniowym Zimmer-Biomet Institute w Wintertuhr, Szwajcaria.

Autor kilkudziesi臋ciu wyst膮pie艅 z dziedziny implantologii, w kraju i za granic膮 (Wielka Brytania, Szwajcaria, Izrael, Czechy, P艂d. Afryka, USA, Taiwan, Tajlandia) oraz kilkudziesi臋ciu publikacji z zakresu implantologii i regeneracji tkanek w naukowych czasopismach krajowych i zagranicznych.