24-27
czerwca
2021 Gdynia

WYKŁADY / 25.06.2021

Jak rozpocząć proces podejmowania decyzji terapeutycznych i w jaki sposób go przeprowadzić do końca, aby dobrać prawidłowo metodę do przypadku, uzyskując wysokie szanse na powodzenie terapii?

Proces decyzyjny w celu dobrania metody do przypadku jest najbardziej skomplikowana i złożona procedura w procesie leczniczym. Planowanie powinno obejmować wszystkie aspekty związane z terapia i jest ono wynikiem wiedzy, umiejętności, doświadczenia lekarza.

Podstawowym celem wykładu jest ukazanie najważniejszych aspektów, niezbędnych do stworzenia planu leczenia oraz jak małe błędy, zaniedbania lub przeoczenia są powodem ogromnych problemów w procesie terapeutycznym, skutkując odwracalnymi lub nieodwracalnymi powikłaniami.

WARSZTATY / 24.06.2021

1. Dobór i praca narzędziami do mikrochirurgii krok po kroku.

2. Projektowanie płatów i dostępów, metody, wskazania, przeciwskazania, powikłania (10 godzin warsztat)

 

A) płat pełnej grubości i jego wydłużanie

B) płaty dzielone:

 • śluzówkowe
 • śluzówkowo-mięśniowe
 • mięśniowo-okostnowe
 • kostno-okostnowe

C) płaty uszypułowane:

 • przedsionkowo
 • podniebiennie
 • odwrócone,
 • odwrócone rolowane
 • arterializowane

D) przeszczepy wolne:

 • FGG
 • SCTG
 • CAF-CTG
 • mieszane

BIO / lek. dent. Radosław Jadach

Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Pracował m.in. w Zakładzie Ratownictwa Medycznego AM oraz Katedrze Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia AM.

W 2009 rozpoczął szkolenie na Uniwersytecie w Nowym Jorku: LINHART CONTINUING DENTAL EDUCATION PROGRAM Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA, które zakończył w sierpniu 2012 i uzyskał certyfikat Uniwersytetu w Nowym Jorku. We własnej praktyce skupia się głównie na technikach mikrochirurgii tkanek miękkich oraz rozległej chirurgii odtwórczej wyrostka zębodołowego na potrzeby implantologii. Jako jeden z pierwszych lekarzy w Polsce zastosował zabieg dekortykacji przedortodontycznej za pomocą piezotomu oraz pierwszy stworzył klasyfikację anatomicznych wskazań do zabiegu uniesienia dna zatoki szczękowej z dostępu od strony podniebienia twardego.

WYKŁADY / 26.06.2021

Zabiegi regeneracji i rekonstrukcji wyrostka zębodołowego w implantologii dentystycznej. Aspekty biologiczne i kliniczne.

We współczesnej implantologii przygotowanie łoża kostnego dla wszczepów jest jednym z podstawowych czynników decydujących o uzyskaniu prawidłowego, długoterminowego rezultatu leczenia. Głównym jednak problemem jest właściwa kwalifikacja do procedury chirurgicznej związana z Różnorodnością dostępnych biomateriałów oraz technik zabiegowych. W wykładzie zostaną przedstawione kwestie biologiczne różnych biomateriałów oraz różne techniki sterowanej regeneracji kości, rozszczepów oraz przeszczepów blokowych kości, a także ich modyfikacje, które w sposób istotny wpływają na końcowy rezultat leczenia.

WARSZTATY / 27.06.2021

Zaawansowane techniki regeneracji w implantologii.

 

Zajęcia praktyczne:

 • techniki namiotowe,
 • rozszczepy wyrostka,
 • przeszczepy blokowe kości kortykalno gąbczastej i kortykalnej.
 • modyfikacje procedur chirurgicznych

BIO / dr hab. n. med. Piotr Majewski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (1992 r). Odbył studia uzupełniające na Uniwersytecie w Melbourne (Australia) oraz szkolenia w ośrodkach implantologicznych w USA, Szwecji, Włoszech, Szwajcarii i Niemczech. Specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej.

W latach 1996 – 2000 asystent w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Collegium Medicum UJ, a następnie, przez kolejne trzy lata, asystent w Pracowni Chirurgii Stomatologicznej CMUJ oraz w Katedrze Protetyki Instytutu Stomatologii CMUJ. W roku 2003 uzyskał doktorat z zakresu wieloletnich obserwacji klinicznych zastosowania wszczepów zębowych jako filarów dla uzupełnień protetycznych. Od 2004 roku Kierownik Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Kierownik CEIA – Środkowoeuropejskiego Ośrodka Implantologicznego – Central European Implant Academy. Od roku 2013 wykładowca na New York University, College of Dentistry (NYUCD), w ramach podyplomowego kształcenia w zakresie implantologii. W 2013 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu badań dotyczących problematyki jakości struktur kostnych twarzoczaszki oraz wpływu rodzaju powierzchni wszczepów na sposób ich obciążania konstrukcjami protetycznymi.

Członek różnych organizacji i stowarzyszeń: OSIS Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej – OSIS (członek zarządu), Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji – EAO, Międzynarodowej Akademii Piezochirurgii i Polskiego Stowarzyszenia Periodontologicznego. Redaktor działu implantologii w Journal of Dentistry, czasopisma Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Dental and Medical Problems. Ponad 20-letnie doświadczenie implantologiczne nabyte w wielu ośrodkach. Udział w wielu projektach badawczych, krajowych i zagranicznych. m.in. dotyczących wpływu modyfikacji powierzchni implantów na proces osteointegracji w przypadkach natychmiastowej implantacji z równoczesnym natychmiastowym obciążeniem wszczepów konstrukcjami protetycznymi. Specjalizuje się głównie w technikach regeneracji tkanek, estetycznej odbudowie protetycznej na implantach, natychmiastowym obciążaniu wszczepów. Od 11 prowadzi kursy podyplomowe w ramach działaności Pracowni Implantologii CM UJ oraz Środkowoeuropejskiej Akademii Implantologii (CEIA) z zakresu zaawansowanych procedur chirurgii implantologicznej oraz protetyki na wszczepach. Od roku 2015 prowadzi zaawansowane kursy jako wykładowca i instruktor w międzynarodowym, implantologicznym ośrodku szkoleniowym Zimmer-Biomet Institute w Wintertuhr, Szwajcaria.

Autor kilkudziesięciu wystąpień z dziedziny implantologii, w kraju i za granicą (Wielka Brytania, Szwajcaria, Izrael, Czechy, Płd. Afryka, USA, Taiwan, Tajlandia) oraz kilkudziesięciu publikacji z zakresu implantologii i regeneracji tkanek w naukowych czasopismach krajowych i zagranicznych.